Pjäsen Kung Ladulås


manus och regi: Beryl Kornhill


”En rik pjäs som bildar och fascinerar...

…en stort anlagd krönika, en slags shakespeariansk
eller strindbergsk tragedi om hur en kung kommer
till makten och såväl brukar som missbrukar den”.
(Lars Ring i SvD)

Handling

Vem var Magnus Ladulås?
Var han en skicklig politiker och strateg eller en psykopat?
Birger Jarls son Magnus var en dubbelnatur. Han var en skicklig och hänsynslös strateg, som befäste den centraliserade kungamakten och lade grunden för adeln i en feodal kontext där påvekyrkan dominerade. Men han hade också en stark dragning till Franciskanerordens fattigdomsideal.
Sin femåriga dotter skänkte han till ett kloster. 

Upprorsmännen folkungarna Johan och Birger Filipssons öde är gripande. De kämpar för det gamla Svitjod, vilket krossas genom Birger Jarls, och Magnus politik och svek. Sommaren 1280 inbjuder Kung Magnus folkungaledarna till överläggningar på Gälakvist vilket slutar med att de fängslas och avrättas.

I dramat lyfts även två anonyma drottningar fram i ljuset. Magnus tonåriga maka Helwig är en udda och spännande kvinna som offras i maktspelet. Det var inte tal om hövisk riddarromantik när hon gifte sig med Magnus utan en ren affärsuppgörelse mellan hennes fader greve Gerhard och Kung Magnus. Människohandel kallar vi det idag.


Svägerskan Sofia är också en tapper, kämpande kvinna som förlorar sin drottningtitel när Magnus avsätter sin bror och så småningom låter spärra in honom på Nyköpings Hus. Hon blir sviken av sin man, den avsatte kung Valdemar, en notorisk kvinnojägare som gör hennes syster med barn. Sofia är också en mor som kämpar för sina barn.Kopplingar mellan dåtid och nutid


”… en färgstark uppvisning av maktspel politik
och svek med suggestiv medeltida musik – en
medeltida verklighet som är förunderligt
modern”

J. Cantwell, f.d. it-ansv. Sthlms Univ.


Pjäsen om Kung Ladulås är inte bara en suggestiv historielektion om 1200-talet och medeltiden. Den är också en satir med paralleller till vår egen tid. 

Maktkampen fortsätter i dag med andra aktörer. Det är inte längre kungen som styr, men det grundläggande mönstret är detsamma. 

Idag är vi i händerna på banker, it-jättar och politiker. Vi låter oss styras av starka finans- och marknadskrafter. 

Magnus gifter sig som 37-åring med den 16-åriga Helwig. Det sker  mot hennes vilja och han betalar en enorm summa pengar till hennes far vilket för tankarna till dagens trafficking och tvångsäktenskap. 

Kung Ladulås är också ett relationsdrama som gestaltar hur vårt sociala arv kan begränsa oss. Magnus Ladulås dysfunktionella familj med den hårdföre fadern Birger Jarl i spetsen, maktkamp, otrohetsaffärer och brödramord överträffar vilken modern såpa som helst. 

Pjäsen ger en levande bild av Magnus Ladulås som en dubbelnatur. Som så ofta kommer den lilla människan i kläm. Hen som så gärna vill tro på auktoriteter, och som liksom narren i pjäsen lojalt viftar med flaggan  i vått och torrt bara för att fatt i slutänden bli överkörd.


Ett musikdrama på en annorlunda spelplats

”Askarnas tunga kronor inramar rummet – en taltrast ger understöd till
medeltida vaggsånger, visor och kyrkomusik – en suggestiv
skogssymfoni” Lars Ring, SvDSpelplatsen Ladulås Hus där pjäsen spelas, ligger endast ett stenkast från världsarvet Birka-hovgården på Adelsö där Magnus Ladulås lät uppföra Alsnö Hus i tegel , och där han läste upp Alsnö stadga 1280 som skulle stoppa våldgästningen av bönderna. Scenen är inbyggd i naturen och scenografin smälter helt in bland stora askar och åldriga ekar. Palissader med en stor port skapar medeltida atmosfär.


Musiken spelar alltid en stor roll i manusförfattaren Beryl Kornhills produktion. Under många år har hon sökt utforska olika former där ord och musik samverkar. Alltifrån opera och melodram, d.v.s. talad text till musikackompanjemang, till musikteater och renodlad talteater. 

Kyrkomusikern Carina Einarsson har tagit fram intressant medeltida musik från Magnus Ladulås 1200-tal. Hon har också tonsatt Den Helige Fransiskus sång till solen.

Sångaren Veikko Kiiver bidrar med gregorianska sånger
och spelar cantele och nyckelharpa i egna arrangemang.
Se filmklippet från pjäsen på Youtube:   LADULÅS HUS presenterar KUNG LADULÅS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar