Workshop

Att Spela Roll i en föränderlig värld!

För företag och alla som gillar utmaningar.

En tur ut i naturen till en annorlunda plats och en annorlunda workshop. Oväntade intryck i ny miljö, som skiljer sig från det vardagliga, stimulerar deltagarna till innovativa tankar och nya synsätt.

Med utgångspunkt från inspirerande medeltidsdrama med Världsarvsteatern och gyckelspel ges nya perspektiv, lärdomar och roliga upplevelser. Interaktiva utställningar sammanlänkar nutid och dåtid, vilket öppnar för både aha-upplevelser och idéer.

Det sägs att det inte finns något nytt under solen. Dagens moderna utmaningar är endast nya former av genom tiderna återkommande frågeställningar.

Världen går just nu igenom en period där gamla värderingar och sociala strukturer snabbt byts ut. Precis så skedde under Magnus Ladulås kaotiska regeringstid på 1200-talet. Hans utmaning var att skapa kungariket Sverige. Han byggde Alsnö Hus på nuvarande världsarvet Birka-Hovgården.

Idag handlar det om att sätta företag på världskartan, besluta hur man ska ta ansvar för sin miljöpåverkan eller bli framgångsrik i en allt hårdare konkurrens.

Vi erbjuder workshopen Att Spela Roll där ni får chansen att genom historiens prisma betrakta ert företag. På ett lekfullt sätt arbetar ni med de aktuella utmaningar och frågeställningar ni ställs inför i er verksamhet och i samhället.

Vi arbetar med utgångspunkt från pjäsen "Kung Ladulås", vars teman, skeenden och strukturer är relevanta och lätt överförbara till vår egen tid.


Läs mer om workshopen: http://www.ladulashus.se/pdf/20140114workshop.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar