måndag 24 februari 2014

Att spela roll i en föränderlig värld

Man väljer inte att vara innovativ. Man tvingas till det av omständigheterna. I många länder ser vi idag hur vanliga människors frustration och hat exploderar i protester och våld, men ofta saknas en genomtänkt agenda som till exempel i Ukraina. En bärande genomarbetad idé att samlas kring kräver mycket kunskap, tid, möda, engagemang och starka drivkrafter. Blir krisen tillräckligt stor kanske vi  pressas så hårt att vi äntligen måste göra en innovation i ordets djupaste mening. Det vill säga prova en i grunden ny strategi för överlevnad och samexistens. Kanske kan Ladulås Hus bli en av många mötesplatser där människor diskuterar framtida strategier.
/Beryl

fredag 21 februari 2014

Begrav gamla skelett!

Det finns hopp...
Som utbildare och regissör har jag sett vilka kreativa resurser, ja skatter(!), som varje individ besitter men som ofta inte tillvaratas vare sig i skolan eller samhället. Ett fruktansvärt slöseri som gör världen onödigt dum. Som bekant känner många idag en stark oro och förtvivlan över utvecklingen, inte minst på miljöområdet. Jag tror att detta är en drivkraft som kan kanaliseras och generera innovationer på många områden.

I min bransch är politisk teater och kultur ett medel. Mitt arbete vill jag snarare beteckna som innovativt, vilket inte utesluter politiska konsekvenser. Jag vill hellre bygga än rasera. Därför vill jag bidra med innovativ kultur som aktiverar och tillvaratar våra konstruktiva möjligheter. Jag vill motarbeta ett i grunden konventionellt tänkande som om och om igen tillåts rasera samhällen och civilisationer.

...om vi lär av historien
Det är deprimerande att 1200- talets medeltida maktstrukturer, som skildras i pjäsen Kung Ladulås, fortfarande utgör grundstenarna i samhället. När man studerar historien framträder ett oföränderligt, gammalt skelett som hela tiden ligger kvar, nödtorftigt dolt under olika epokers nya kläder. Det skelettet måste en gång för alla begravas, så att något nytt kan växa fram.

Foto: Annika Gustavsson

En kejsare är alltid en kejsare oavsett om han har gamla, nya eller inga kläder. Det gäller att se vad som döljer sig bakom maskeradkostymen. För detta behövs både erfarenhet och kunskap. Ett sätt är att lära av historien och gå på spännande upptäcktsfärd genom seklerna.

/Beryl

onsdag 19 februari 2014

Historia på allvar och på skoj!

Historia på allvar...
Målet för Ladulås Hus, Världsarvsteatern och Aktivt historieberättande är att sprida kunskap, ge verktyg och utbyta idéer med många människor för att påverka samhällsutvecklingen och våra liv här och nu. Det finns idag ett uppdämt behov av en direkt kommunikation från människa till människa. Ett nära utbyte av kunskap och idéer skapar kraftfält som ingen teknik i världen kan ersätta.
Foto: Ove Westerberg
... och på skoj!
Ingenting kan heller ersätta den lekande människans uppfinningsrikedom. Det är roligt att hitta på. Det är roligt att gyckla. Det är roligt att förändra!

Med alla medel
Idag handlar det verkligen om liv och död. Allt fler inser att vi måste använda all vår yrkeskunskap, all vår fantasi, alla tekniker, alla korsbefruktande samarbeten med både lekmän och experter om vi skall kunna hantera en redan okontrollerbar krisutveckling på många områden. En stor uppgift har vi och andra som är experter på framträdandeteknik, scenisk gestaltning, författande, bild och musik. Vi kan förnya vägarna till direkt kommunikation mellan människor.

Kom med!
Ladulås Hus är ett försök att från ingenting med hjälp av andra konstnärer, författare, tekniker, entreprenörer och forskare skapa ett annorlunda, oberoende forum för kunskap och idéutveckling där varje människa kan bidra med idéer och delta i en tillåtande gemenskap. Med alla medel vill vi stimulera livsnödvändigt nytänkande. Twitter och sociala medier använder vi för att bjuda in folk till Aktivt Historieberättande och möten med människor av kött och blod. Människor som både frågar och ger svar.