måndag 24 februari 2014

Att spela roll i en föränderlig värld

Man väljer inte att vara innovativ. Man tvingas till det av omständigheterna. I många länder ser vi idag hur vanliga människors frustration och hat exploderar i protester och våld, men ofta saknas en genomtänkt agenda som till exempel i Ukraina. En bärande genomarbetad idé att samlas kring kräver mycket kunskap, tid, möda, engagemang och starka drivkrafter. Blir krisen tillräckligt stor kanske vi  pressas så hårt att vi äntligen måste göra en innovation i ordets djupaste mening. Det vill säga prova en i grunden ny strategi för överlevnad och samexistens. Kanske kan Ladulås Hus bli en av många mötesplatser där människor diskuterar framtida strategier.
/Beryl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar