onsdag 19 februari 2014

Historia på allvar och på skoj!

Historia på allvar...
Målet för Ladulås Hus, Världsarvsteatern och Aktivt historieberättande är att sprida kunskap, ge verktyg och utbyta idéer med många människor för att påverka samhällsutvecklingen och våra liv här och nu. Det finns idag ett uppdämt behov av en direkt kommunikation från människa till människa. Ett nära utbyte av kunskap och idéer skapar kraftfält som ingen teknik i världen kan ersätta.
Foto: Ove Westerberg
... och på skoj!
Ingenting kan heller ersätta den lekande människans uppfinningsrikedom. Det är roligt att hitta på. Det är roligt att gyckla. Det är roligt att förändra!

Med alla medel
Idag handlar det verkligen om liv och död. Allt fler inser att vi måste använda all vår yrkeskunskap, all vår fantasi, alla tekniker, alla korsbefruktande samarbeten med både lekmän och experter om vi skall kunna hantera en redan okontrollerbar krisutveckling på många områden. En stor uppgift har vi och andra som är experter på framträdandeteknik, scenisk gestaltning, författande, bild och musik. Vi kan förnya vägarna till direkt kommunikation mellan människor.

Kom med!
Ladulås Hus är ett försök att från ingenting med hjälp av andra konstnärer, författare, tekniker, entreprenörer och forskare skapa ett annorlunda, oberoende forum för kunskap och idéutveckling där varje människa kan bidra med idéer och delta i en tillåtande gemenskap. Med alla medel vill vi stimulera livsnödvändigt nytänkande. Twitter och sociala medier använder vi för att bjuda in folk till Aktivt Historieberättande och möten med människor av kött och blod. Människor som både frågar och ger svar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar