onsdag 12 mars 2014

Urgammalt och Ultramodernt!

Urgammalt och Ultramodernt blandas på Ladulås Hus - ett annorlunda helhetskoncept med oväntade aktiviteter. Det är kul att vara i en kreativ miljö med starka upplevelser! Världsarvsteatern med Kung Ladulås, utställningar, design, konst och teknik i en annorlunda miljö ger nya infallsvinklar. I det direkta mötet mellan människor som aldrig annars skulle ha träffats uppstår korsbefruktande idéer och innovativa tankegångar. Alla medel används på Ladulås Hus. Hela människan och hennes miljö diskuteras med avstamp i historien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar