onsdag 19 mars 2014

Idétorg

Beryl Kornhill och Ali
Foto: Annika Gustavsson
Efter en dag på Ladulås Hus med starka teaterupplevelser, spännande utställningar och föreläsare har många nya idéer och tankar fötts. På Idétorget finns möjlighet att uttrycka dessa. Man sitter i lugn och ro, fikar och samtalar med både bekanta och obekanta. Men det går också bra att skriva "flaskpost" med sina funderingar. De bästa bidragen presenteras sedan eller diskuteras både på Ladulås Hus och på nätet i olika sociala medier och forum. Man får gärna besvara följande frågor: Vad tycker du vi skall förkasta i historien? Vad tycker du vi borde ta vara på i historien? Vad kan vi lära av historien? Vad är viktigast för en hållbar framtid? Hur går vi vidare?

Men kanske allra bäst är vetskapen om att vi är många som kommer till Ladulås Hus därför att vi fortfarande bryr oss. Vi står inte ut med att handlingsförlamade se på när vår egen historia blir ett fiasko. Vi är beredda att lämna vår komfortzon, söka nya vägar och tänka i nya banor. Kanske gråter vi eller brister ut i ett befriande skratt över det absurda tillståndet i världen vilket pekar mot en avgrund. Sedan kavlar vi upp ärmarna och då...

Innovationer föds av nödvändighet.

/Beryl 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar